Chu Thị Hương Giang

HR Director & People and Organizational Development Manager

Cập nhật đến ngày 17/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Chu Thị Hương Lan, một chuyên gia hàng đầu về quản lý nhân sự và phát triển tổ chức, đã tích luỹ hơn 11 năm kinh nghiệm đa dạng trong lĩnh vực này. Hiện tại, chị là HR Director & People & Organizational Development Manager tại The HEINEKEN Company kể từ tháng 5 năm 2012 đến nay, nơi chị thực hiện quản lý tài nguyên con người và phát triển tổ chức hiệu quả.

Trước đó, Hương Lan từng giữ các vị trí quan trọng tại các tập đoàn danh tiếng, bao gồm Human Resources Manager tại Chevron và Head Of Human Resources tại Siemens. Chị cũng có kinh nghiệm làm việc tại National Economics University (NEU) Vietnam với vai trò giảng viên đại học.

Với sự am hiểu sâu rộ về quản lý nhân sự và phát triển tổ chức, Chu Thị Hương Lan đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng và duy trì hệ thống tài nguyên con người hiệu quả tại The HEINEKEN Company và các doanh nghiệp khác trong suốt thời gian qua.