Chuong Nguyen

Department Manager

Cập nhật đến ngày 17/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên

Chương Nguyễn – Lãnh Đạo Kinh Doanh Kỳ Cựu với Mitsubishi Corporation

Chương Nguyễn, một cái tên không thể thiếu trong hành trình phát triển của Mitsubishi Corporation, đã góp mặt và gắn bó trong suốt hơn 30 năm hoạt động. Với khả năng lãnh đạo tuyệt vời và kiến thức sâu rộng, ông đã góp phần quan trọng vào sự thành công và phát triển của Mitsubishi Corporation.

Chương Nguyễn bắt đầu sự nghiệp tại Mitsubishi Corporation từ năm 1997 và đã tích luỹ hơn 26 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh. Với sự cam kết không ngừng và kiến thức đa dạng, ông đã tiến xa hơn trong sự nghiệp và đạt được nhiều vị trí quan trọng.

Trong vai trò Energy Business & New Business Development Department Manager, ông đã chịu trách nhiệm cho việc quản lý các dự án liên quan đến ngành năng lượng và phát triển kinh doanh mới. Trong suốt hơn 30 năm hoạt động, Chương Nguyễn đã chứng tỏ khả năng định hướng chiến lược và đưa ra quyết định quan trọng, góp phần định hình hướng đi của công ty trong lĩnh vực này.

Với vai trò quản lý từ năm 1995 đến 2011, Chương Nguyễn đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Mitsubishi Corporation. Sự am hiểu sâu rộng về lĩnh vực kinh doanh và khả năng tạo dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và đối tác đã giúp ông thể hiện tư duy quản lý và lãnh đạo xuất sắc.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm và tầm nhìn chiến lược, Chương Nguyễn đã là một nguồn động viên vàng trong công cuộc phát triển bền vững của Mitsubishi Corporation. Ông đã và đang là một người lãnh đạo tài ba, luôn hướng đến việc đạt được những thành công đáng kể và định hình tương lai tươi sáng cho tập đoàn.