Cong Loc Hoang Nguyen

Finance Manager

Cập nhật đến ngày 13/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên.

Công Lộc Hoàng Nguyễn là một chuyên gia tài chính và kiểm toán có gần 9 năm kinh nghiệm làm việc tại PwC Vietnam. Anh đã tích luỹ được một loạt kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực tài chính và kiểm toán.

Với hơn 7 năm làm việc tại PwC, Công Lộc đã hoàn thành nhiều dự án kiểm toán quan trọng cho nhiều doanh nghiệp lớn tại Việt Nam. Anh đảm nhận vị trí Audit Manager trong giai đoạn từ tháng 12 năm 2014 đến tháng 11 năm 2021, trong đó anh đã chủ trì các quá trình kiểm tra và đảm bảo tuân thủ các quy định kiểm toán và tài chính.

Từ tháng 11 năm 2021, Công Lộc chuyển sang vị trí Finance Manager tại PwC Vietnam tại TP.HCM, nơi anh tiếp tục đóng góp kiến thức và kỹ năng của mình vào các dự án và hoạt động tài chính của công ty.

Với kinh nghiệm và sự am hiểu về lĩnh vực tài chính và kiểm toán, Công Lộc đã và đang đóng vai trò quan trọng trong đội ngũ PwC Vietnam.