Cường Đinh

HR Business Partner Manager

Cập nhật đến ngày 16/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Cường Đinh là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Quản lý Nhân sự với hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn danh tiếng trong nhiều ngành công nghiệp. Hiện tại, anh đang làm việc tại Grab với vai trò HR Business Partner Manager từ tháng 4 năm 2021 đến nay, đã có 2 năm 5 tháng gắn bó.

Trước đó, Cường Đinh đã tích luỹ kinh nghiệm quý báu trong vai trò HR Business Partner, Employee Engagement & Internal Communications Manager tại Grab từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021, thời gian 1 năm, góp phần quan trọng vào việc tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp và thúc đẩy sự hài lòng của nhân viên.

Trước khi gia nhập Grab, Cường Đinh đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn danh tiếng như Sanofi với vị trí Employee Experience cum HR Data Management, Indochina, CHANEL với vai trò HR Manager, Lazada với tư cách HR Business Partner cum HR Information System và C&B Expert cum HR Information System, cùng với InterContinental Saigon với chức vụ Accounts Receivable Officer.

Với tầm nhìn chiến lược, kỹ năng quản lý và khả năng xây dựng mối quan hệ, Cường Đinh đã đóng góp quan trọng vào việc tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, thúc đẩy sự phát triển và thăng tiến của nhân viên, và tạo ra giá trị bền vững cho các tổ chức mà anh đã phục vụ.