Dan Nguyen Minh

Senior Manager

Cập nhật đến ngày 13/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên.

Dan Nguyen Minh là một chuyên gia về quản lý rủi ro và tài chính với hơn 6 năm kinh nghiệm làm việc tại PwC Vietnam. Hiện tại, anh đang giữ vị trí Senior Manager tại đội Risk Assurance Services – Business Solutions từ tháng 7 năm 2022 tại TP.HCM.

Với kinh nghiệm đa dạng và sâu rộng, Dan đã tham gia vào nhiều dự án liên quan đến quản lý rủi ro doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ, cải thiện quy trình kinh doanh, quản lý rủi ro hoạt động, quản trị công ty, và chiến lược kinh doanh.

Trước khi tham gia PwC Vietnam, Dan từng làm việc tại KPMG Tax and Advisory Ltd. ở chức vụ Senior Consultant với trách nhiệm tư vấn về quản lý rủi ro tài chính, bao gồm quản lý rủi ro hoạt động, rủi ro tín dụng, chống rửa tiền và quản lý rủi ro theo chuẩn Basel II.

Với khả năng chuyên môn và kiến thức sâu sắc, Dan đã có đóng góp đáng kể vào việc quản lý rủi ro và tối ưu hóa quy trình kinh doanh cho nhiều doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.