Daniel de Waal

Audit Director

Cập nhật đến ngày 16/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Anh Daniel de Waal là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kiểm toán và tài chính, với hơn 7 năm kinh nghiệm đáng kể. Hiện anh đang là Audit Director tại Grant Thornton Vietnam kể từ tháng 5 năm 2016. Dưới sự lãnh đạo của anh Daniel, Grant Thornton Vietnam đã thực hiện những dự án kiểm toán quan trọng và đạt được những thành tựu ấn tượng trong việc đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định của các doanh nghiệp.

Ngoài ra, anh cũng là thành viên Hội đồng Quản trị của Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam (DBAV), thể hiện tầm nhìn và đóng góp của mình trong việc tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho cả các doanh nghiệp Việt Nam và Hà Lan.

Trước khi gia nhập Grant Thornton Vietnam, anh từng làm việc tại Grant Thornton Netherlands với vị trí Quản lý và Kiểm toán viên. Anh cũng có kinh nghiệm làm việc tại Deloitte Nederland với vai trò Kiểm toán viên. Sự đa dạng trong quá trình làm việc của anh đã giúp anh phát triển sự am hiểu sâu sắc về các thị trường và quy trình kiểm toán khác nhau.