Đào Anh Tuấn

MSEA Total Quality Manager

Cập nhật đến ngày 05/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Anh Đào Anh Tuấn là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Quản lý Chất lượng với hơn 10 năm kinh nghiệm đáng chú ý. Hiện tại, anh đang giữ vị trí MSEA Total Quality Manager tại công ty Avery Dennison từ tháng 4 năm 2021 đến nay, đã gắn bó với công ty trong 2 năm và 5 tháng.

Trước đó, anh từng đảm nhận vai trò Total Quality Manager tại công ty Avery Dennison trong thời gian 3 năm từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 3 năm 2021.

Trước khi gia nhập Avery Dennison, Đào Anh Tuấn đã tích lũy kinh nghiệm làm việc tại nhiều doanh nghiệp danh tiếng. Anh từng là Quality Manager tại SC Johnson. Trước đó, anh có tham gia quản lý các lĩnh vực chất lượng khác nhau tại Procter & Gamble, bao gồm Repacking Operation Leader, Material Development and Supply Organization Leader, Education & Training Pillar Leader, Ben Cat Site Quality Assurance Leader, và Personal Cleaning Care QA.

Anh cũng đã có kinh nghiệm làm việc tại Humix Enterprise trong Technical Dept.

Với sự sáng suốt và kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực Quản lý chất lượng, Đào Anh Tuấn đã đóng góp tích cực và giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và hiệu suất sản xuất của các doanh nghiệp mà anh đã làm việc. Anh là người có khả năng lãnh đạo xuất sắc và tạo ra sự thăng tiến cho các bộ phận chất lượng. Anh là nguồn động lực và đem lại giá trị cao trong việc phát triển và củng cố vị thế của công ty trên thị trường.