Dien Nguyen

Tax Manager

Cập nhật đến ngày 17/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên

Nguyễn Diễn – Chuyên Gia Quản Lý Thuế với Sự Nghiệp Đa Dạng

Nguyễn Diễn là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quản lý thuế với hơn 10 năm kinh nghiệm đa dạng tại nhiều doanh nghiệp lớn. Với tư cách là Tax Manager tại MM Mega Market Vietnam, anh đã có những đóng góp quan trọng trong việc quản lý thuế và tuân thủ các quy định thuế một cách hiệu quả.

Tại MM Mega Market Vietnam, Nguyễn Diễn đã đảm nhận vai trò Tax Manager trong suốt 1 năm 3 tháng. Anh là người đảm bảo việc lập báo cáo thuế hàng tháng và hàng năm (VAT, CIT, WHT, Thuế trì hoãn, v.v…) được thực hiện đúng và đủ hẹn cho Trụ sở và tất cả các cửa hàng. Anh cũng quản lý việc kiểm tra thuế và kiểm toán bên ngoài. Anh tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế tại các cửa hàng và Trụ sở. Anh thực hiện cả việc theo dõi và kiểm soát các giao dịch nhập khẩu, tính toán và khấu trừ WHT. Bên cạnh đó, anh cung cấp tư vấn về thuế, các quy định thuế và thực hiện thủ tục cho các cửa hàng và phòng ban khác.

Trước đó, Nguyễn Diễn đã có kinh nghiệm làm việc tại nhiều công ty khác nhau như KNL Accounting Service và Phu My Hung Development Corporation với các vị trí quản lý thuế khác nhau. Anh cũng tích luỹ được kinh nghiệm trong việc làm việc với các dự án và các tổ chức phát triển như Phu My Hung Development Corporation.

Sự tận tâm và kiến thức chuyên sâu về quản lý thuế đã giúp Nguyễn Diễn đạt được nhiều thành tựu ấn tượng trong sự nghiệp. Khả năng quản lý danh mục công việc rộng lớn, quản lý đội nhóm và quản lý tổ chức là những điểm mạnh của anh trong việc duy trì tuân thủ thuế và tối ưu hóa quá trình kế toán thuế.