Đỗ Anh Tuấn

Senior Manager, Client management

Cập nhật đến ngày 14/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Đỗ Anh Tuấn, với hơn 19 năm 11 tháng kinh nghiệm tại DKSH Vietnam Co., Ltd., là một Senior Manager, Client Management đầy kinh nghiệm. Anh gia nhập DKSH từ tháng 10 năm 2003 và đã có một hành trình ấn tượng trong việc phát triển và quản lý khách hàng.

Trong suốt thời gian làm việc tại DKSH, Tuấn đã giữ nhiều vị trí quan trọng. Anh từng là Manager, Client Management, Manager, Sales Operations và cả FMCG Distribution Center Manager – VAS Manager, thể hiện khả năng quản lý khách hàng, hoạch định chiến lược và phát triển doanh số bán hàng.

Anh cũng đã đảm nhận các vị trí quản lý trong lĩnh vực Logistics, bao gồm LOG VAS Manager, Logistics Value Added Service Manager, RRC Manager và Distribution Center Executive. Điều này thể hiện sự đa dạng và sâu rộng trong kinh nghiệm của Tuấn.

Với sự kết hợp giữa kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm đa dạng, Đỗ Anh Tuấn đã trở thành một người quản lý hàng đầu tại DKSH, góp phần vào sự thành công và tăng trưởng của công ty.