Đỗ Giang

Account Director

Cập nhật đến ngày 17/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Đỗ Giang, một người có đóng góp lâu dài và đáng kể trong lĩnh vực truyền thông, đã tích luỹ hơn 17 năm 8 tháng kinh nghiệm tại HAKUHODO VIETNAM. Hiện tại, anh đang giữ vị trí Account Director từ tháng 1 năm 2006 đến nay, nơi anh đã đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và phát triển các dự án truyền thông.

Với hơn 17 năm hoạt động trong ngành, Đỗ Giang đã thể hiện khả năng lãnh đạo tài ba và sự am hiểu sâu rộ về quản lý tài khoản. Anh đã tham gia vào việc xây dựng và thực hiện các chiến dịch truyền thông đa dạng, tạo ra sự tương tác tích cực giữa thương hiệu và khách hàng.

Sự kiên nhẫn và sự tận tâm của Đỗ Giang đã tạo dựng nên thương hiệu mạnh mẽ và thúc đẩy sự phát triển của HAKUHODO VIETNAM trong suốt nhiều năm.