Đỗ Kiều Linh

Senior Business Development Manager

Cập nhật đến ngày 13/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Đỗ Kiều Linh là một chuyên gia hàng đầu về Quản lý Kinh doanh và Chuỗi cung ứng, với hơn 10 năm kinh nghiệm. Hiện tại, chị là Quản lý Phát triển Kinh doanh cấp cao tại DKSH từ tháng 7 năm 2021, và đã đảm nhận vị trí này trong khoảng 2 năm 2 tháng.

Trước đó, chị đã làm việc tại Medtronic với vị trí Quản lý Chuỗi cung ứng, Herbalife với vị trí Quản lý Logistics và GSK với các vị trí Quản lý Tài khoản về Nhu cầu và Logistics.

Với khả năng quản lý và tối ưu hóa chuỗi cung ứng, chị Kiều Linh đã tạo ra giá trị thực sự cho doanh nghiệp và đảm bảo hoạt động vận hành suôn sẻ. Sự kiên trì và khả năng đưa ra quyết định đúng lúc của chị đã góp phần vào sự phát triển và thành công của DKSH và các công ty trước đó.