Đoàn Thanh Thanh

Brand Manager

Cập nhật đến ngày 05/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Chị Đoàn Thanh Thanh hiện đang là Partnerships Marketing Manager tại BAEMIN Vietnam (Woowa Bros.) từ tháng 12 năm 2022 đến nay, và trước đó là Brand Manager từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2022.

Chị là người sáng lập Thanh Thanh Team và có kinh nghiệm làm việc tại nhiều công ty danh tiếng. Trước khi gia nhập Woowa Bros., chị đã là Senior Assistant Brand Manager tại Biti’s và Project Manager tại The New District và The New Playground.

Chị cũng đã có thời gian làm Marketing Manager tại The Yên Concept và Workshop Manager tại Young Entrepreneurs Adventure Vietnam. Đồng thời, chị cũng từng có kinh nghiệm làm việc tại Ogilvy Vietnam, Heverly Design, VinEcom – VinGroup, LAM Boutique, Full Picture và PetitParade.

Với năng lực và kinh nghiệm đa dạng, chị đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển và thành công của BAEMIN Vietnam (Woowa Bros.).