Đức Phạm

Creative Director

Cập nhật đến ngày 17/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Đức Phạm, một nhà sáng tạo hàng đầu, đã có hơn 10 năm kinh nghiệm đa dạng trong lĩnh vực truyền thông. Hiện tại, anh đang là Creative Director tại Hakuhodo SAC Vietnam kể từ tháng 1 năm 2019, nơi anh đã định hình và lãnh đạo các dự án sáng tạo một cách xuất sắc.

Trước đó, Đức đã từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại Hakuhodo SAC Vietnam, bao gồm Associate Creative Director từ tháng 6 năm 2015 và Senior Art Director từ tháng 1 năm 2013. Anh cũng có kinh nghiệm với tư cách Art Director từ tháng 1 năm 2010 đến tháng 12 năm 2012.

Với tinh thần sáng tạo và khả năng thể hiện ý tưởng thông qua nghệ thuật, Đức Phạm đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng và thúc đẩy thương hiệu thông qua các chiến dịch truyền thông độc đáo và hiệu quả.