Dung Le

Key Account Manager

Cập nhật đến ngày 14/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên

Dung Lê – Chuyên gia quản lý khách hàng với sự lãnh đạo sáng tạo

Với hơn năm năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý khách hàng và phát triển doanh số, Dung Lê đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của nhiều doanh nghiệp danh tiếng tại Việt Nam. Hiện tại, anh đang là Quản lý Khách hàng chính tại Samsung Electronics Vietnam, vị trí anh đảm nhận từ tháng 1 năm 2018.

Tại Samsung Electronics Vietnam, Dung Lê đã thể hiện sự lãnh đạo và kỷ luật thông qua việc quản lý các Khách hàng chính, đảm bảo thực hiện các chiến lược tiếp thị và đạt được các chỉ tiêu doanh số. Anh đã đóng góp vào việc thiết lập mục tiêu bán hàng hợp lý để thúc đẩy sự phát triển liên tục của đơn vị kinh doanh và kênh khách hàng, đồng thời khuyến khích tinh thần làm việc của nhân viên. Dung cũng đã thiết lập kế hoạch chiến lược bán hàng phù hợp để đảm bảo đạt được mục tiêu doanh số thông qua việc phân tích kênh khách hàng được giao, khu vực thương mại và sản phẩm.

Trước khi gia nhập Samsung Electronics Vietnam, Dung Lê từng có hơn ba năm kinh nghiệm làm Quản lý Năng lực Bán hàng khu vực tại British American Tobacco. Tại đây, anh đã phát triển các chiến lược năng lực bán hàng và đảm nhận các vị trí Quản lý Khu vực Bán hàng tại Unilever, thực hiện kế hoạch tiếp thị và quản lý bán hàng.

Sự nghiệp của Dung Lê đặc biệt ấn tượng với khả năng quản lý khách hàng, kỷ luật và tinh thần sáng tạo. Anh đã đạt được nhiều thành tựu trong việc phát triển doanh số và quản lý bán hàng, đồng thời tạo dấu ấn và đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của các thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam.