Dung Ly

Finance Controlling Senior Manager

Cập nhật đến ngày 17/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên

Dung Ly – Chuyên Gia Quản Lý Tài Chính và Kiểm Soát Với Kinh Nghiệm Đa Dạng

Với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực Tài chính và Kiểm soát, Dung Ly đã xây dựng một sự nghiệp ấn tượng và đa chiều trong ngành. Hiện tại, cô đang đảm nhiệm vị trí Finance Controlling Senior Manager tại MM Mega Market Vietnam, nơi cô đã có cơ hội thể hiện sự chuyên nghiệp và tầm nhìn sâu rộng.

Dung Ly bắt đầu sự nghiệp tại Samsung Vina Insurance Co. Ltd., với vị trí Senior Claim Executive từ tháng 9 năm 2010 đến tháng 8 năm 2014. Tại đây, cô đã tích luỹ được kinh nghiệm trong việc quản lý tài chính và kiểm soát các quy trình liên quan đến bảo hiểm.

Sau đó, Dung Ly đã tham gia Vietcapital Securities JSC, với vị trí Financial Analysis Manager từ tháng 8 năm 2014 đến tháng 5 năm 2019. Tại đây, cô đã phát triển khả năng phân tích tài chính, đưa ra các đánh giá chính xác về tình hình tài chính của các doanh nghiệp.

Tiếp đó, Dung Ly gia nhập LOTTE Mart Vietnam với vai trò Strategic Planning Senior Manager từ tháng 5 năm 2019 đến tháng 5 năm 2023. Cô đã đóng góp quan trọng trong việc phát triển kế hoạch chiến lược và quản lý các hoạt động kinh doanh.

Hiện tại, Dung Ly đang là Finance Controlling Senior Manager tại MM Mega Market Vietnam, tiếp tục mang đến sự sáng tạo và kiến thức chuyên sâu để đảm bảo tài chính được quản lý một cách hiệu quả và bền vững.