Duy Do Nguyen

Director - Marketing and Sales

Cập nhật đến ngày 16/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên.

Duy Đỗ Nguyên là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Tiếp thị và Kinh doanh, có hơn 15 năm kinh nghiệm đáng kể tại Procter & Gamble và nhiều vị trí quản lý cấp cao khác. Hiện tại, anh đang là Director – Marketing and Sales tại Procter & Gamble, tại TP.HCM, Việt Nam, từ tháng 2 năm 2023. Với tư cách là người lãnh đạo, anh đã thể hiện sự khéo léo trong việc phát triển chiến lược tiếp thị và kinh doanh, đồng thời quản lý các hoạt động kinh doanh và bán hàng hiệu quả.

Trong quá trình phát triển sự nghiệp, anh đã giữ nhiều vị trí quản lý cấp cao khác nhau tại Procter & Gamble. Anh từng đảm nhận vai trò Director – Head of GTM and Trade Marketing, Sales Director – Head of modern trade, Group Category Manager – Haircare, ASEAN Trade Marketing Manager, Key Account Manager, Regional Sales Manager, Area Sales Manager và Demand Planning Manager. Khả năng lãnh đạo, quản lý, và tư duy chiến lược của anh đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển và thành công của Procter & Gamble tại các thị trường châu Á.

Với kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm đa dạng, Duy Đỗ Nguyên đã xây dựng cho mình danh tiếng là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tiếp thị và kinh doanh, đồng thời thể hiện khả năng lãnh đạo xuất sắc và khả năng đưa ra quyết định chiến lược.