FELIX NGUYEN

Logistics and Warehouse Senior Manager

Cập nhật đến ngày 17/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên

Felix Nguyen – Chuyên Gia Quản Lý Logistics và Kế Hoạch Kinh Doanh

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý logistics và kế hoạch kinh doanh, Felix Nguyen đã đạt được những thành tựu ấn tượng và góp phần quan trọng vào sự phát triển của nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam. Hiện tại, anh đang là Logistics and Warehouse Senior Manager tại MM Mega Market Vietnam, tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh đã có hơn 3 năm làm việc tại MM Mega Market và có khả năng quản lý vượt trội cùng với khả năng xây dựng mối quan hệ kinh doanh mạnh mẽ.

Trước khi tham gia vào MM Mega Market, Felix đã từng là Head Of Commercial Development tại Access World, với hơn 4 năm làm việc tại công ty này. Anh đã thể hiện khả năng quản lý kế hoạch kinh doanh và phát triển thương hiệu rất ấn tượng.

Anh cũng đã có hơn 8 năm làm việc tại Indo-Trans Keppel Logistics Co.,Ltd. với vị trí Senior Business Development Manager. Trong thời gian làm việc này, anh đã thể hiện khả năng xây dựng mối quan hệ kinh doanh chặt chẽ và khả năng đào tạo và phát triển đội ngũ.

Felix đã từng có thời gian làm việc tại Boral Gypsum Viet Nam với vị trí Area Sales Manager, tại đây anh đã tích luỹ được kinh nghiệm quản lý và phát triển kinh doanh.

Với khả năng đào tạo và phát triển đội ngũ, cùng với khả năng xây dựng mối quan hệ kinh doanh mạnh mẽ, Felix Nguyen đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển và thành công của nhiều doanh nghiệp mà anh từng làm việc.