Giang Đỗ

Marketing Manager

Cập nhật đến ngày 06/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Chị Giang Đỗ là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tiếp thị và quản lý thương hiệu với tư cách là Marketing Manager tại Bayer. Hiện tại, chị đã làm việc tại công ty từ tháng 11 năm 2021.

Trước khi gia nhập Bayer, chị đã có một quãng thời gian dài làm việc trong lĩnh vực tiếp thị và quản lý thương hiệu, tích lũy được nhiều kinh nghiệm đáng chú ý. Tại Abbott, chị từng đảm nhận vai trò Senior Brand Manager, Brand Manager và Assistant Brand Manager, đóng góp quan trọng cho việc phát triển thương hiệu.

Chị cũng đã làm việc tại Annam Group với vai trò Brand Manager – Confectionery, và tại GSK với vai trò Assistant Brand Manager – Consumer Health Care. Trong quá khứ, chị từng là Assistant Brand Manager – Nutrition trong bộ phận Brand Activation của Nestlé.

Chị cũng có kinh nghiệm làm việc tại ILA Vietnam với vai trò Teaching Assistant. Trước đó, chị đã tham gia thực tập tại Nestlé với vai trò Internship Trainee.

Với sự nhiệt huyết và kinh nghiệm đa dạng trong lĩnh vực tiếp thị và quản lý thương hiệu, chị Giang Đỗ đã đóng góp tích cực và mang lại giá trị lớn cho Bayer trong việc quản lý và phát triển sản phẩm trong suốt 1 năm 10 tháng làm việc tại công ty.