Giang Hà

Senior Account Director

Cập nhật đến ngày 13/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Với gần 15 năm trong ngành truyền thông và quản lý tài khoản, Giang Hà đã góp phần quan trọng vào thành công của nhiều dự án quan trọng. Hiện tại, cô đã đảm nhận vị trí Giám đốc Kinh doanh tại Dentsu Creative Vietnam trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2023.

Trước đó, cô đã làm việc tại dentsu mcgarrybowen với vị trí Trưởng phòng Tài khoản cấp cao và tại Dentsu Vietnam với vị trí Trưởng phòng Tài khoản.

Với tư duy chiến lược và khả năng quản lý xuất sắc, Giang Hà đã đưa ra những chiến lược quản lý tài khoản đột phá, giúp đáp ứng mục tiêu kinh doanh và tạo giá trị thực sự cho khách hàng. Sự sáng tạo và tinh thần làm việc nhóm của cô đã đóng góp quan trọng vào sự thành công của Dentsu Creative Vietnam và các công ty trước đó.