Ginta Yamaguchi

General Director/CEO

Cập nhật đến ngày 17/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Ginta Yamaguchi là một nhân vật vượt trội trong lĩnh vực truyền thông, với hơn 10 năm kinh nghiệm đa dạng. Hiện tại, ông là Giám đốc điều hành/CEO của Hakuhodo Vietnam Group từ tháng 4 năm 2021 đến nay, đồng thời giữ vai trò Chủ tịch Chiến lược chính từ tháng 1 năm 2019 và Chủ tịch Điều hành từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 3 năm 2021. Trong vai trò này, ông đã định hình và thúc đẩy phát triển chiến lược truyền thông đột phá.

Ông cũng từng là Giám đốc tài khoản Nhóm và Giám đốc tài khoản/IMC tại Hakuhodo, làm việc từ năm 2016 đến năm 2018. Ngoài ra, ông cũng có những đóng góp quan trọng tại Hakuhodo Institute of Life and Living ASEAN VIETNAM TEAM và Hakuhodo Inc. với tư cách là Người phát triển kinh doanh.

Không chỉ là một nhà lãnh đạo trong lĩnh vực truyền thông, Ginta Yamaguchi còn đồng thời là một người hướng dẫn hàng đầu, giữ vị trí Giám đốc và Huấn luyện viên chính của Đội Karate Đại học Keio “Shoreikai”. Với kinh nghiệm đa dạng và tầm ảnh hưởng lớn, Ginta Yamaguchi đã góp phần làm thay đổi diện mạo của ngành truyền thông.