Hằng Hoàng

Finance Director

Cập nhật đến ngày 17/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Chị Hằng Hoàng, một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Tài chính và Quản lý, đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong các vị trí quan trọng. Hiện tại, chị đang đảm nhận vị trí Giám đốc Tài chính tại Groupe SEB, đồng thời có trách nhiệm quản lý cả lĩnh vực Công nghệ thông tin và Hành chính Pháp lý.

Trước khi tham gia Groupe SEB, chị đã từng làm việc tại các tập đoàn lớn như KSB Company với vị trí Kiểm soát Tài chính và Cố vấn Pháp lý, Panasonic Appliances Vietnam Co., Ltd với vị trí Trưởng phòng Tài chính và Kế toán, và ATI (Allegheny Technologies Incorporated) với vị trí Kế toán trưởng.

Với sự am hiểu sâu sắc về lĩnh vực Tài chính và kiến thức rộng, chị Hằng Hoàng đã góp phần quan trọng vào sự phát triển và thành công của Groupe SEB cũng như các doanh nghiệp trước đó.