Hang Nguyen

Head of Sales

Cập nhật đến ngày 16/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên.

Chị Hằng Nguyễn là một chuyên gia hàng đầu tại Procter & Gamble với hơn 19 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý và phát triển doanh số bán hàng. Hiện tại, chị đảm nhiệm vị trí Head of Sales, từ tháng 7 năm 2023. Với khả năng tư duy chiến lược và kinh nghiệm quản lý mạnh mẽ, chị đã từng giữ nhiều vị trí quan trọng như Senior Sales Director, Sales Director – Market Strategy and Planning – Malaysia, Singapore, Vietnam, Senior Sales Manager – Traditional Trade, South Vietnam, và Senior Key Account Manager – Modern Trade, Saigon Coop Account.

Chị Hằng cũng có kinh nghiệm đội ngũ nhân sự đáng kể, từ việc làm Head of HR đến Human Resources Director tại Procter & Gamble. Sự hiểu biết về quản lý nhân sự và kỹ năng tương tác đã giúp chị đóng góp đáng kể cho sự phát triển toàn diện của công ty.

Với sự đa dạng và chiều sâu trong kinh nghiệm, chị Hằng Nguyễn là một nguồn lực quý báu, thể hiện tầm nhìn chiến lược và khả năng thúc đẩy sự phát triển trong môi trường doanh nghiệp đa biến.