Hiền Đặng

People & Culture Senior Manager

Cập nhật đến ngày 17/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Chị Hiền Đặng, một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Nhân sự và Văn hóa, đã tích luỹ hơn 12 năm kinh nghiệm đáng chú ý. Hiện chị đang giữ vị trí People & Culture Senior Manager tại Grant Thornton Vietnam từ tháng 8 năm 2011. Với vai trò quan trọng này, chị đã đóng góp quan trọng vào việc xây dựng môi trường làm việc tốt, đảm bảo phát triển và hài hòa cho toàn bộ nhân viên.

Chị Hiền Đặng đã tích luỹ kinh nghiệm tại Grant Thornton trong suốt hơn một thập kỷ, thể hiện tình tâm và sự cam kết đối với lĩnh vực Nhân sự. Với sự kiến thức sâu rộng về quy trình quản lý nhân sự và khả năng lãnh đạo xuất sắc, chị đã xây dựng danh tiếng là một chuyên gia tài năng và góp phần quan trọng vào sự phát triển của Grant Thornton Vietnam.