Hiền Lê

Project Manager

Cập nhật đến ngày 17/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Anh Hiền Lê, một chuyên gia hàng đầu về kỹ thuật xây dựng, đã tích luỹ hơn 15 năm kinh nghiệm đa dạng trong lĩnh vực kỹ thuật và xây dựng. Hiện tại, anh là Global Civil Engineering Lead tại The HEINEKEN Company từ tháng 3 năm 2023 đến nay, nơi anh có đóng góp quan trọng vào việc xây dựng và quản lý các dự án trên toàn cầu.

Trước đó, Hiền Lê từng giữ các vị trí quan trọng tại Nestlé, bao gồm Project Engineering Manager, End to End Project Manager, và Regional Civil Engineering Construction Manager. Anh cũng đã có kinh nghiệm làm việc tại HEINEKEN Vietnam với vai trò Installation Project Manager, và tại Vabis Group với tư cách là Project Director.

Anh còn từng là Project Manager tại Royal HaskoningDHV và Project Coordinator tại LIG E&C. Anh cũng đã đảm nhiệm vai trò Resident Engineer và Chief Engineer (Consultant) tại công ty tư vấn về cơ sở hạ tầng. Với kiến thức sâu rộ và kinh nghiệm đa dạng, Hiền Lê đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng và quản lý các dự án kỹ thuật và xây dựng.