Hiệp Nguyễn

Supply Chain Finance Manager

Cập nhật đến ngày 13/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên.

Hiệp Nguyễn, với hơn 7 năm kinh nghiệm tại SABECO – Saigon Beer Alcohol Beverage Corporation, đã chứng tỏ khả năng vượt qua thách thức trong lĩnh vực Tài chính Chuỗi Cung ứng. Hiện tại, ông đảm nhiệm vị trí Supply Chain Finance Manager tại SABECO, từ tháng 7 năm 2022. Với sự am hiểu về Kế toán Quản trị, Tài chính Chuỗi Cung ứng và phân tích biến đổi ngành công nghiệp, Hiệp đóng góp quan trọng vào việc tối ưu hóa hoạt động tài chính và kế hoạch sản xuất của tập đoàn.

Trước đó, ông từng đảm nhận các vị trí quản lý tại Saigon Beer – Mien Bac Trading Jsc, Chuong Duong và Binh Tay Liquor Jsc, trong vai trò Thành viên Hội đồng Giám sát. Với sự nhiệt huyết và kiến thức sâu rộ về tài chính, ông đã đóng góp tích cực vào quá trình quản lý và phát triển của các doanh nghiệp. Đặc biệt, thời gian ông làm việc tại Indovina Bank Ltd. và A.I Capital đã cung cấp cho ông nền tảng vững chắc về tài chính và quản lý rủi ro.