Hieu (Alex) L

Deals Strategy Manager

Cập nhật đến ngày 13/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên.

Hieu (Alex) L là một chuyên gia trong lĩnh vực Chiến lược với hơn 3 năm kinh nghiệm làm việc tại Strategy&, tại trụ sở chính ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Với tư cách là Manager tại Strategy&, Hieu (Alex) L đã có nhiều đóng góp quan trọng vào các dự án chiến lược và phát triển kinh doanh. Anh cũng từng giữ các vị trí Senior Associate và Associate tại công ty, thể hiện khả năng lãnh đạo và sự tiến bộ liên tục trong sự nghiệp.

Hieu (Alex) L có kiến thức sâu rộng về phân tích chiến lược, phát triển thị trường và quản lý dự án. Anh đã tham gia vào các dự án quan trọng, hỗ trợ khách hàng trong việc định hình chiến lược kinh doanh và tối ưu hóa hiệu suất tổ chức.

Với sự nhiệt huyết, tinh thần làm việc chuyên nghiệp và khả năng giải quyết vấn đề xuất sắc, Hieu (Alex) L đã góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của Strategy& và giúp các doanh nghiệp khách hàng nâng cao hiệu suất và cạnh tranh trên thị trường.