Hoà Nguyễn

Finance Manager cum Chief Accountant

Cập nhật đến ngày 12/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Hoà Nguyễn, với hơn mười năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và kế toán, đã xây dựng cho mình một sự nghiệp đáng chú ý. Hiện tại, anh đang là Quản lý Tài chính kiêm Kế toán trưởng tại dentsu vietnam từ tháng 6 năm 2018 và đã đảm nhiệm vị trí này trong khoảng 5 năm 3 tháng.

Anh cũng từng có quá trình làm việc tại các công ty và tổ chức khác như Phu Huu Depot Corporation với vị trí Kế toán trưởng, Tin Nghia Company với các vị trí Quản lý Phát triển cấp cao, Quản lý Kiểm soát Khoản tiền cấp cao, Phó Giám đốc (Kế toán quản trị), và Phó Giám đốc (Tài chính).

Với sự hiểu biết sâu rộng về tài chính và kế toán, Hoà Nguyễn đã đóng góp quan trọng vào việc quản lý tài chính và đảm bảo tính chính xác trong kế toán tại dentsu vietnam và các tổ chức mà anh đã từng làm việc.