Hoàng Hồng Liên

Tax Senior Manager

Cập nhật đến ngày 17/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Hoàng Hồng Liên, một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Thuế, đã tích luỹ hơn 11 năm kinh nghiệm đáng kể. Hiện chị đang giữ vị trí Tax Senior Manager tại Grant Thornton Vietnam từ tháng 8 năm 2012. Với sự kiên nhẫn và am hiểu sâu rộng về hệ thống thuế, chị đã đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các dự án thuế quan trọng, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định.

Chị Hoàng Hồng Liên đã tích luỹ kinh nghiệm tại Grant Thornton trong suốt thời gian dài, thể hiện tình tâm và sự cam kết đối với công việc. Với khả năng phân tích tài chính, kiến thức sâu rộng về hệ thống thuế và kinh nghiệm đa dạng, chị đã xây dựng danh tiếng là một chuyên gia tài năng và góp phần quan trọng vào sự phát triển của Grant Thornton Vietnam.