Hoàng L. Minh

Finance & Accounting Project Manager

Cập nhật đến ngày 17/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Chị Hoàng Minh, một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Quản lý Dự án và Kế toán, đã tích luỹ hơn 12 năm kinh nghiệm đáng kể. Hiện chị đang đảm nhiệm vai trò Project Manager tại Grant Thornton Vietnam (Dịch vụ Quản lý Quy trình Kinh doanh) kể từ tháng 7 năm 2018. Với sự tận tâm và kiến thức sâu rộng về quy trình kinh doanh, chị đã đóng góp quan trọng vào việc cung cấp giải pháp tối ưu cho các doanh nghiệp.

Chị cũng từng giữ các vị trí quan trọng khác nhau tại các tập đoàn danh tiếng như Nike với vai trò Financial Statements Reporting (Outsourcing), Diamond World Ltd. với vai trò ERP Project Leader, Dentsply Sirona với tư cách là Chief Accountant (Outsourcing), và Odyssey Resources Outsourcing Vietnam với tư cách là Accountant.

Với khả năng lãnh đạo xuất sắc, am hiểu sâu rộng về quản lý dự án và kế toán, chị Hoàng Minh đã xây dựng một danh tiếng uy tín trong ngành và góp phần quan trọng vào sự phát triển của Grant Thornton Vietnam.