Hoang Le, Mr

Ecommerce Manager

Cập nhật đến ngày 17/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên

Hoàng Lê – Chuyên Gia Quản Lý E-commerce và Dự Án Kinh Doanh

Với hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý E-commerce và dự án kinh doanh, Hoàng Lê đã góp phần quan trọng vào sự phát triển và thịnh vượng của nhiều doanh nghiệp hàng đầu. Hiện tại, anh đang là Ecommerce Manager (Senior) tại MM Mega Market Vietnam, địa điểm tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh đã tham gia và chủ trì nhiều dự án quan trọng tại MM Mega Market Vietnam để phát triển và quản lý hoạt động kinh doanh trực tuyến.

Trước đó, Hoàng Lê đã có quá trình làm việc tại các công ty và dự án nổi tiếng như Onbrand Corporation, Gimasys Co., Ltd, SmartOSC, UrbanFox, Sutrix Group và Gameloft. Tại Onbrand Corporation, anh đã là E-commerce Online Operation Team Manager (Amazon FBA), trong đó anh đã tham gia quản lý và phát triển hoạt động kinh doanh trực tuyến trên nền tảng Amazon FBA.

Với khả năng quản lý dự án và kiến thức sâu về E-commerce, Hoàng Lê đã đảm nhận nhiều vị trí quan trọng như ERP Integration Project Coordinator tại Gimasys Co., Ltd và E-commerce Project Manager tại SmartOSC. Anh cũng có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý dự án số tại các công ty như Sutrix Group và Gameloft.

Sự hỗ trợ và đóng góp của Hoàng Lê đã tạo ra những giá trị thực sự cho các doanh nghiệp và dự án mà anh đã tham gia, đồng thời định hình cho sự phát triển của lĩnh vực E-commerce và quản lý dự án tại Việt Nam.