Hoang Nguyen

Senior Manager | Deals Advisory

Cập nhật đến ngày 13/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên.

Hoang Nguyen là một chuyên gia tài chính có hơn 3 năm kinh nghiệm làm việc tại PwC Vietnam, với sự chuyên nghiệp và kiến thức sâu sắc về lĩnh vực tài chính.

Với tư cách là Senior Manager tại PwC Vietnam, Hoang Nguyen đã đóng góp quan trọng trong việc tư vấn và quản lý dự án trong lĩnh vực tài chính và tư vấn doanh nghiệp. Trước đó, anh đã có nhiều kinh nghiệm làm việc tại các công ty danh tiếng như Aube Production và HEINEKEN Vietnam, nắm vững trong công tác quản lý tài chính và phân tích doanh thu.

Với khả năng tư duy logic và sự cẩn trọng, Hoang Nguyen đã thể hiện khả năng giải quyết vấn đề một cách hiệu quả và mang lại giá trị thực sự cho các doanh nghiệp mà anh tư vấn. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm tại PwC và các vị trí quản lý tài chính trước đây đã giúp Hoang Nguyen xây dựng được một bộ kỹ năng đa dạng và chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính và tư vấn doanh nghiệp.