Hoàng Thọ

Account Director

Cập nhật đến ngày 17/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Hoành Thọ, một chuyên gia về quản lý tài khoản và tiếp thị, đã tích luỹ hơn 10 năm kinh nghiệm đa dạng. Hiện tại, anh đang giữ vị trí Account Director tại Hakuhodo Vietnam Co. Ltd. kể từ tháng 1 năm 2019, nơi anh đã thể hiện khả năng quản lý tài khoản và lãnh đạo đội làm việc một cách xuất sắc.

Trước đó, Thọ từng giữ các vị trí quan trọng tại Hakuhodo Vietnam như Senior Account Manager trong năm 2018 và Account Manager từ tháng 7 năm 2012 đến tháng 12 năm 2017. Anh cũng có kinh nghiệm làm việc tại GfK Vietnam Co. Ltd. với vai trò Retail Manager và tại LG Electronics Vietnam Co. Ltd. với vai trò Assistant Marketing Manager.

Với kiến thức sâu rộng và khả năng quản lý đội ngũ, Hoành Thọ đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng thương hiệu và phát triển tầm nhìn cho các chiến dịch truyền thông.