Hoàng Việt Dũng

Director

Cập nhật đến ngày 17/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Hoàng Việt Dũng, với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và kiểm toán, là một cái tên nổi bật đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Anh hiện đang là Giám đốc điều hành chi nhánh Hà Nội tại Hiệp hội Giám đốc tài chính Việt Nam (VCFO) từ tháng 11 năm 2022. Trước đó, anh là một phần của đội ngũ tại Grant Thornton Vietnam với vị trí Giám đốc và từng là Assistant Tax Manager tại KPMG Vietnam.

Với kiến thức sâu rộng về tài chính, kiểm toán và thuế, Hoàng Việt Dũng đã đóng góp vào việc đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định cho các doanh nghiệp. Anh cũng đem lại giá trị gia tăng qua việc tham gia VCFO, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành tài chính và kinh doanh tại Việt Nam.