Hoàng Việt Thanh

Associate Director

Cập nhật đến ngày 13/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Anh Hoàng Việt Thanh, với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tuân thủ và Quản lý Rủi ro, là một chuyên gia hàng đầu trong ngành. Hiện tại, anh là Phó Giám đốc Quản lý Tuân thủ tại DKSH từ tháng 10 năm 2022, và cũng đảm nhận vị trí Phó Giám đốc Quản lý Tuân thủ cho Lào và Việt Nam từ tháng 1 năm 2021.

Trước đó, anh đã làm việc tại Shell Vietnam Limited với vị trí Chuyên viên Đạo đức và Tuân thủ, Coca-Cola Beverages Vietnam Limited với vị trí Quản lý Rủi ro và Tuân thủ, Boral Gypsum Vietnam Limited với vị trí Quản lý Kiểm soát Nội bộ, và Coca-Cola Beverages Vietnam Limited với vị trí Chuyên viên Tuân thủ.

Với sự am hiểu sâu rộ về quản lý tuân thủ và quản lý rủi ro, anh đã đóng góp quan trọng vào việc đảm bảo tuân thủ các quy định và luật pháp cho DKSH và các công ty trước đó. Sự kiên nhẫn và khả năng lãnh đạo của anh đã thúc đẩy sự phát triển và thành công trong ngành.