Hung Le Duy

Finance Manager

Cập nhật đến ngày 13/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên.

Hung Le Duy là một chuyên gia tài chính và kiểm toán có hơn 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và kiểm toán. Hiện tại, anh đang là Finance Manager tại PwC Việt Nam, nơi anh quản lý và phát triển các hoạt động tài chính của công ty.

Anh Hung Le Duy có sự thành công đáng kể trong sự nghiệp. Trước khi gia nhập PwC, anh đã có hơn 6 năm kinh nghiệm làm việc tại KPMG Việt Nam, từ vị trí Audit Assistant đến Audit Manager. Anh có kỹ năng chuyên sâu trong việc kiểm toán, dịch vụ đảm bảo và tiêu chuẩn báo cáo tài chính quốc tế.

Với khả năng chuyên nghiệp vững vàng, anh còn đảm nhận vai trò Assistant Manager tại KPMG trong giai đoạn 2 năm và Audit Senior trong giai đoạn 2 năm khác. Anh có kiến thức sâu rộng về Tiêu chuẩn Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và kế toán trong ngành bán lẻ. Sự kết hợp giữa kiến thức và kỹ năng làm việc thực tế là điểm mạnh giúp anh Lê Duy đạt được những thành công trong sự nghiệp của mình.