Hung Nguyen

Head of Department - Manager I

Cập nhật đến ngày 13/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên

Hung Nguyen là một chuyên gia về kiểm toán nội bộ với hơn 9 năm kinh nghiệm làm việc tại Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. Với vai trò Internal Audit Manager, anh đã góp phần quan trọng vào sự phát triển và duy trì hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty.

Trong thời gian làm việc tại Samsung, Hung đã giữ các vị trí quan trọng như Assistant Manager Internal Audit và Senior Purchasing Specialist. Anh có kiến thức sâu rộ về kiểm toán nội bộ, kiểm soát quy trình và cải tiến quy trình kinh doanh. Hung cũng là một chuyên gia trong việc phát hiện gian lận và tội phạm tài chính, đóng góp vào việc duy trì tính minh bạch và trung thực trong hoạt động kinh doanh.

Với khả năng lãnh đạo và quản lý tài nguyên, Hung đã thể hiện sự hiệu quả trong việc điều hành các hoạt động kiểm toán nội bộ, từ việc xác định rủi ro đến việc cải thiện quy trình và thực hiện biện pháp kiểm soát.

Trước khi gia nhập Samsung, anh đã có kinh nghiệm làm Senior Purchasing Specialist, thể hiện sự thành thạo trong quản lý mua sắm và quản lý chuỗi cung ứng.

Với kiến thức sâu rộ về kiểm toán nội bộ và quản lý quy trình, Hung Nguyen là nguồn lực quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả và trung thực trong hoạt động kinh doanh của Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.