Huong Pham Huy

Report Checker Manager

Cập nhật đến ngày 05/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên

Huong Pham Huy là một Chủ nhiệm Kiểm tra Báo cáo tại Softline, một đơn vị thuộc Intertek – một tổ chức uy tín chuyên cung cấp dịch vụ kiểm tra và chứng nhận. Huong đã có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc tại Intertek và giữ chức vụ quan trọng này tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Trong vai trò của mình, Huong có trách nhiệm phát triển và thúc đẩy chiến lược và kế hoạch tài khoản. Anh đạt được các mục tiêu được giao về doanh số bán hàng có lợi nhuận và các mục tiêu chiến lược tại các tài khoản được giao. Huong quản lý các gói thầu, gia hạn hợp đồng và hiệu suất hợp đồng. Anh đảm bảo việc phân tích xu hướng hàng quý và học hỏi kinh nghiệm được phát triển và truyền đạt thông tin này. Huong điều phối sự tham gia của tất cả các bên liên quan bao gồm nhân viên, hỗ trợ, dịch vụ và tài nguyên quản lý, nhằm đạt được các mục tiêu hiệu suất tài khoản và mong đợi của khách hàng. Anh duy trì cơ sở dữ liệu/ bản đồ hình ảnh về mối quan hệ mà Intertek có với khách hàng. Huong đảm bảo rằng các mong đợi về sự hài lòng của khách hàng được đáp ứng. Anh cung cấp hướng dẫn giúp người đọc hiểu thông tin kỹ thuật, kết quả và đánh giá tổng thể riêng lẻ trong báo cáo. Huong chuẩn bị và xem xét kết quả kiểm tra kỹ thuật và báo cáo. Anh tổ chức cuộc họp với khách hàng quan trọng hàng tháng cùng với trưởng bộ phận bán hàng và các bên liên quan.

Trước khi làm việc tại Softline – Intertek, Huong từng có kinh nghiệm làm việc tại Bureau Veritas Consumer Products Services và SPRINTA với vai trò Trợ lý Quản lý Kiểm tra Chất lượng (QA Assistant Manager). Trước đó, anh đã là Nhân viên Kiểm tra Chất lượng (QA Staff) tại ScanCom International A/S.

Với nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm tra và chứng nhận, Huong Pham Huy đã chứng minh mình là một chuyên gia có kiến thức sâu rộng và kỹ năng lãnh đạo xuất sắc. Sự chuyên nghiệp, tận tâm và kinh nghiệm của anh đã đóng góp tích cực vào sự thành công của Intertek và giúp doanh nghiệp đạt được sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng.