Huy KimLÊ

Vice President

Cập nhật đến ngày 14/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Anh Huy, đang giữ vị trí Vice President tại DKSH, đã có hơn 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý và lãnh đạo. Anh gia nhập DKSH từ tháng 9 năm 2022 và đã nhanh chóng thể hiện khả năng quản lý và tạo ra những thành công đáng kể.

Trước khi gia nhập DKSH, Huy đã tích luỹ nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại Procter & Gamble (P&G), nơi anh đã tham gia và đóng góp trong nhiều vị trí khác nhau. Anh từng là Head Of Distributor Operation, đạt được sự hiệu quả trong quản lý hoạt động phân phối. Anh cũng đã tham gia xây dựng và điều hành các kênh bán hàng đặc biệt tại Special Sales Channel Startup và là ASEAN P&G B2B Channel Leader.

Ngoài ra, Huy đã đảm nhận các vị trí quản lý kinh doanh khác nhau tại P&G, bao gồm Metro Key Account Manager, Country Business Development Manager và Regional Sales Manager. Anh cũng đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự với các vị trí Plant HR Manager, Customer Team HR Manager, Recruiting & Training Manager.

Sự kết hợp giữa kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm đa dạng đã giúp anh Huy trở thành một Vice President đáng tin cậy tại DKSH, góp phần vào sự thành công và tăng trưởng của công ty.