Huy Nguyễn

Tax Senior Manager

Cập nhật đến ngày 16/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Huy Nguyễn, với hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc tại Grant Thornton Vietnam, đang đảm nhận vị trí Senior Tax Manager. Với sự hiểu biết sâu rộ về lĩnh vực thuế, anh đã đóng góp quan trọng vào việc tối ưu hóa chiến lược thuế cho các doanh nghiệp. Trước khi gia nhập Grant Thornton, Huy cũng có những bước chân đáng chú ý tại các tập đoàn danh tiếng. Tại Nguyen Hoang Group, anh đảm nhận vị trí Group Tax Manager, chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động thuế trong tập đoàn. Tại Shinhan Bank, anh từng là Business Tax Supervisor & Tax Control tại trụ sở chính, đảm bảo tuân thủ các quy định thuế. Huy cũng tích luỹ kinh nghiệm tại EY và Grant Thornton, với vai trò Senior Consultant và Senior Associate tương ứng. Trước khi bước vào lĩnh vực tư vấn, anh từng làm việc trong ngành kiểm toán tại Nexia ACPA Auditing & Consulting và AS audit Company.