Huy Phạm

business development manager

Cập nhật đến ngày 05/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Anh Huy Phạm là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phát triển kinh doanh với hơn 5 năm 9 tháng kinh nghiệm tại BASF. Hiện tại, anh đang làm việc tại công ty từ tháng 12 năm 2017 với tư cách là Business Development Manager.

Với vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh doanh, anh đã có những đóng góp quan trọng cho sự thành công và phát triển bền vững của BASF. Anh đã xây dựng và triển khai các chiến lược kinh doanh sáng tạo, đưa ra những giải pháp tối ưu để tăng cường doanh số bán hàng và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Với sự am hiểu sâu sắc về ngành công nghiệp và kỹ năng phát triển xuất sắc, Huy Phạm đã đóng góp tích cực và mang lại giá trị lớn cho BASF trong việc phát triển kinh doanh và đạt được thành công trong việc phát triển kinh doanh trong suốt hơn 5 năm làm việc tại công ty.