Huyen Do

Senior Manager, Transfer Pricing services

Cập nhật đến ngày 13/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên.

Huyen Do là một chuyên gia về dịch vụ Chuyển giá, có hơn 4 năm kinh nghiệm làm việc tại PwC Vietnam. Hiện tại, cô đang giữ vị trí Manager trong bộ phận Dịch vụ Chuyển giá tại PwC Vietnam tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian làm việc tại PwC Vietnam, Huyen đã tích luỹ được nhiều kiến thức và kỹ năng chuyên sâu trong việc đánh giá, tư vấn và quản lý vấn đề Chuyển giá cho các doanh nghiệp khác nhau.

Trước khi trở thành Manager tại PwC Vietnam, Huyen đã làm việc tại cùng công ty với vị trí Senior Consultant trong bộ phận Chuyển giá. Với hơn 5 năm kinh nghiệm tại PwC Vietnam, cô đã được đào tạo và phát triển trong lĩnh vực Chuyển giá và đóng góp tích cực vào việc nâng cao tính minh bạch và tuân thủ quy định về chuyển giá cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Với kiến thức sâu rộng và sự nhiệt huyết, Huyen Do đóng góp vào việc tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng và đảm bảo tuân thủ các quy định về chuyển giá, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và thị trường.