Huyen Le Ngoc (Sophie)

Brand Manager

Cập nhật đến ngày 17/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên

Huyen Le Ngoc (Sophie) là một chuyên gia quản lý thương hiệu với nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam. Hiện tại, cô đang làm việc tại PNJ Group với vị trí Brand Manager, chịu trách nhiệm quản lý và phát triển các chiến dịch quảng cáo, xây dựng chiến lược thương hiệu và quản lý hoạt động marketing.

Trước khi tham gia vào PNJ Group, Huyen Le Ngoc đã có một quá trình làm việc đa dạng và thành công tại nhiều công ty lớn. Tại Con Cung Corporation (Concung.com), cô đã giữ các vị trí quan trọng như Brand Manager, Project Marketing Manager và Marketing Team Leader. Cô đã tham gia vào việc phát triển và quản lý các chiến dịch quảng cáo, xây dựng chiến lược marketing toàn diện và quản lý hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ.

Tại Asiakare – Pharma Access in Asia Pacific, Huyen Le Ngoc đã giữ vị trí Product Manager, đảm nhiệm vai trò quản lý và phát triển các sản phẩm trong lĩnh vực dược phẩm. Cô đã thực hiện việc xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm, tiến hành nghiên cứu thị trường và quản lý quan hệ với đối tác.

Với kinh nghiệm đa dạng và sâu rộng trong lĩnh vực quản lý thương hiệu và marketing, Huyen Le Ngoc đã góp phần quan trọng vào việc phát triển và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp mà cô đã làm việc.