Huynh Phuong Khanh

Category Junior Manager

Cập nhật đến ngày 17/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên

Huỳnh Phương Khánh – Chuyên Gia Quản Lý và Hành Chính Với Sự Nghiệp Đa Dạng

Với hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý và hành chính, Huỳnh Phương Khánh đã thể hiện tài năng và sự cam kết đối với sự phát triển của các tổ chức mà cô đã làm việc.

Hiện tại, Huỳnh Phương Khánh đang là Category Junior Manager tại MM Mega Market Vietnam, một vị trí cô đã làm việc trong suốt 1 năm 10 tháng. Với sự tận tâm và kiến thức sâu rộ về lĩnh vực quản lý, cô đã đóng góp vào việc phát triển và quản lý các dự án liên quan đến ngành kinh doanh.

Trước đó, Huỳnh Phương Khánh đã có kinh nghiệm làm việc tại Green Speed Co., Ltd với các vị trí Operations Administrator và Human Resources Administrator. Trong vai trò Operations Administrator, cô đã có thời gian làm việc trong suốt 2 năm 7 tháng và thể hiện khả năng tổ chức và quản lý hoạt động công ty một cách hiệu quả. Tại vị trí Human Resources Administrator, cô đã tạo dựng và duy trì các quy trình và hoạt động liên quan đến quản lý nhân sự.

Với tầm nhìn chiến lược và kỹ năng quản lý tốt, Huỳnh Phương Khánh đã thể hiện khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường đa dạng. Cô đã tích luỹ kinh nghiệm trong việc quản lý và phát triển dự án, từ việc tạo dựng cơ cấu hoạt động tới việc đảm bảo các hoạt động hành chính được thực hiện một cách suôn sẻ. Huỳnh Phương Khánh là một người chuyên nghiệp và sáng tạo, luôn tìm cách mang lại giá trị thực sự cho tổ chức mà cô làm việc.