Jennifer Nguyen

Brand Manager

Cập nhật đến ngày 05/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Chị Jennifer Nguyen là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Quản lý thương hiệu và Trưng bày sản phẩm với hơn 10 năm kinh nghiệm đáng chú ý. Hiện tại, chị đang giữ vị trí Brand Manager tại công ty Au Chau Fashion And Cosmetic Co., Ltd (ACFC) từ tháng 7 năm 2018 đến nay, đã gắn bó với công ty trong 5 năm và 2 tháng.

Trước đó, chị đã tích lũy kinh nghiệm làm việc tại ACFC với vai trò Visual Merchandising Manager từ tháng 2 năm 2013 đến tháng 7 năm 2018, tổng cộng 5 năm và 6 tháng. Trong thời gian này, chị đã có đóng góp đáng kể trong việc thúc đẩy hình ảnh thương hiệu và trưng bày sản phẩm chuyên nghiệp.

Trước khi gia nhập ACFC, chị cũng từng có kinh nghiệm làm việc tại DFS Group Limited với vai trò Management Trainee.

Với kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực quản lý thương hiệu và trưng bày sản phẩm, Jennifer Nguyen đã đem lại hiệu quả cao và tạo nên sự chuyển đổi tích cực cho các dự án và hoạt động của ACFC. Chị là người đáng tin cậy và được đánh giá cao về khả năng sáng tạo và đồng thời giữ vai trò chủ chốt trong việc thúc đẩy sự phát triển của thương hiệu.