Jinwoo Song

Managing Director

Cập nhật đến ngày 05/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Anh Jinwoo Song hiện đang là Managing Director tại BAEMIN Vietnam (Woowa Bros.) từ tháng 1 năm 2022 đến nay. Trước đó, anh từng là Chief Strategy Officer từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022.

Anh có một sự nghiệp đa dạng với nhiều vị trí quan trọng trong các công ty danh tiếng. Trước khi gia nhập Woowa Bros., anh đã là Director tại KDB Investment và Vice President tại Daewoo Engineering & Construction Co.,Ltd.

Anh cũng từng đảm nhiệm vị trí Head of CS, Program Manager tại Hilti Group và Management Consultant tại McKinsey & Company. Trước đó, anh từng là Marketing Strategy Manager tại Samsung Electronics và Project Manager, Management Consulting Service Line tại Accenture.

Với kiến thức và kinh nghiệm đa dạng, anh Jinwoo Song đóng góp tích cực vào sự phát triển và thành công của BAEMIN Vietnam (Woowa Bros.).