Ken Nguyen

Head of Customer Excellence

Cập nhật đến ngày 13/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên

Ken Nguyen là một chuyên gia về trải nghiệm khách hàng với hơn 6 năm kinh nghiệm trong ngành thương mại điện tử và dịch vụ khách hàng. Hiện tại, anh đang giữ vị trí cao cấp là Head of Customer Excellence tại Shopee Xpress, một phần quan trọng trong hệ thống Shopee. Với hơn 3 năm kinh nghiệm làm việc tại Shopee Xpress, Ken đã đóng góp đáng kể vào việc cải thiện trải nghiệm khách hàng và quá trình giao hàng.

Trước khi chuyển đến Shopee Xpress, Ken từng đảm nhận vai trò quan trọng trong bộ phận Customer Experience tại Shopee, với tư cách là User Communications & Recovery Lead. Trong suốt 2 năm và 4 tháng, anh đã dẫn dắt đội làm việc và thực hiện các chiến lược giao tiếp với người dùng, cũng như phục hồi khách hàng trong trường hợp xảy ra vấn đề.

Trước Shopee, Ken đã tích luỹ nhiều kinh nghiệm đa dạng tại các công ty uy tín. Anh từng là Seller Operation Solution Associate tại Shopee, thể hiện khả năng giải quyết vấn đề và tối ưu hóa hoạt động của người bán trên nền tảng. Anh cũng đã có thời gian làm việc tại OPPO Vietnam dưới vai trò Trainer, nơi anh chịu trách nhiệm phát triển chương trình đào tạo và nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân viên.

Ken cũng từng làm việc tại Vietnam Esports trong vai trò Customer Service Officer, đem lại cho anh kinh nghiệm quý báu về quản lý dịch vụ khách hàng trong môi trường thể thao điện tử phát triển.

Với khả năng lãnh đạo mạnh mẽ và khả năng quản lý dịch vụ khách hàng, cùng với khả năng giải quyết vấn đề và kinh nghiệm đa dạng từ các vị trí quan trọng, Ken Nguyen đã xây dựng cho mình một hồ sơ chuyên nghiệp và góp phần vào sự phát triển của các doanh nghiệp cô đã từng hợp tác.