Kenneth Atkinson OBE

Founder and senior board adviser

Cập nhật đến ngày 17/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Ông Kenneth Atkinson OBE, một nhân vật tài ba và tầm nhìn, đã dành hơn 25 năm để định hình và thúc đẩy sự phát triển của cả ngành tài chính và doanh nghiệp tại Việt Nam. Ông là người sáng lập và cũng là Cố vấn cấp cao của Ban điều hành Grant Thornton Vietnam từ tháng 7 năm 2019 đến nay. Trước đó, ông là Chủ tịch điều hành của Grant Thornton Vietnam trong 5 năm (tháng 7 năm 2014 – tháng 7 năm 2019) và từng là Đối tác/Đối tác Quản lý trong 16 năm (1998 – tháng 6 năm 2014).

Ông cũng đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng khác nhau trong các tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam, bao gồm Nam Long Investment Corporation (Đại diện độc lập và Trưởng ủy ban kiểm toán), Hai Vuong Joint Stock Company (Đại diện độc lập & Chủ tịch Ủy ban kiểm toán), Pharmacity JSC (Chủ tịch Ủy ban thanh tra), Indochine Engineering (Thành viên Ủy ban thanh tra), Vietnam Tourism Advisory Board (Phó Chủ tịch), European Chamber of Commerce (Chủ tịch Ủy ban ngành Du lịch và Nhà hàng) và nhiều tổ chức khác. Với sự đóng góp đa dạng và tầm nhìn sâu rộng, ông Atkinson đã thể hiện sự tận tâm với cộng đồng kinh doanh Việt Nam và góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững.