Kenny Nguyễn

Chief Technology Officer

Cập nhật đến ngày 05/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Anh Kenny Nguyễn hiện là Chief Technology Officer tại BAEMIN Vietnam (Woowa Bros.) từ tháng 5 năm 2022 đến nay.

Anh có một quá trình công tác đa dạng trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Trước khi gia nhập BAEMIN Vietnam, anh từng là Head Of Operations (Vietnam) và Director of Software Engineering tại Karros Technologies.

Anh cũng đã có kinh nghiệm làm việc tại IHS Markit dưới vai trò Director, Development Manager. Trước đó, anh từng là Senior .NET Consultant tại Notion ONE và Software Engineer/Web Developer tại PROMOTECH (một công ty của inVentiv Health).

Anh Kenny Nguyễn cũng từng đảm nhận nhiều vị trí khác nhau trong các dự án thuê ngoài với chuyên môn .NET Developer. Với kinh nghiệm đa dạng và kiến thức sâu sắc, anh đóng góp tích cực vào việc phát triển công nghệ và thành công của BAEMIN Vietnam.