Kenny Vo

Ops PMO/BI/Strategy & Planning Manager

Cập nhật đến ngày 13/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên

Kenny Vo là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Thông tin kinh doanh, với hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành công nghiệp công nghệ và giải trí. Hiện tại, anh đang giữ vị trí cao cấp Head of Business Intelligence tại Shopee – một trong những tên tuổi nổi bật trong lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam. Với hơn 7 năm gắn bó với Shopee, Kenny đã chứng tỏ sự xuất sắc trong việc xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh thông qua việc áp dụng dữ liệu và thông tin kinh doanh.

Trước khi gia nhập Shopee, Kenny đã tích luỹ nhiều kinh nghiệm quý báu trong các vị trí quan trọng. Anh từng là Senior Associate, Project Manager tại Garena Group ở Singapore trong suốt 3 năm, nơi anh đã quản lý và hướng dẫn các dự án từ giai đoạn khởi đầu. Anh đảm nhận trách nhiệm cung cấp hướng dẫn và chỉ đạo tổ chức cơ sở địa phương. Ngoài ra, Kenny cũng từng là Revenue Analyst tại Garena Group, nơi anh phân tích dữ liệu để cung cấp những hiểu biết và khuyến nghị cho các đội làm việc địa phương.

Trước đó, anh đã làm việc tại vị trí Game Operation Associate, tham gia vào việc vận hành hàng ngày của trò chơi. Trong thời gian làm việc tại các vị trí khác nhau, Kenny đã phát triển kỹ năng quản lý dự án, phân tích dữ liệu, và hiểu biết sâu rộng về hoạt động kinh doanh và công nghệ.

Với khả năng lãnh đạo mạnh mẽ, khả năng phân tích dữ liệu sắc bén và kinh nghiệm đa dạng từ các vị trí quan trọng, Kenny Vo đã chứng minh tầm quan trọng của thông tin kinh doanh và sự ảnh hưởng của nó trong việc định hình chiến lược và phát triển doanh nghiệp.