Khoa Nguyen

Store Manager

Cập nhật đến ngày 06/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên

Khoa Nguyen là một chuyên gia quản lý và phân tích kinh doanh có kinh nghiệm đáng kể trong lĩnh vực bán lẻ. Hiện tại, anh đang là Store Manager tại UNIQLO từ tháng 2 năm 2023 đến nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Trong vai trò này, Khoa chịu trách nhiệm quản lý hoạt động kinh doanh của cửa hàng và đảm bảo hoạt động diễn ra hiệu quả. Anh có kỹ năng lãnh đạo mạnh mẽ, quản lý nhân viên và đội ngũ bán hàng tốt.

Trước khi trở thành Store Manager, Khoa đã có thời gian là Uniqlo Manager Candidate (UMC) từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 2 năm 2023. Trong vai trò này, anh đã phát triển và thực hiện các kế hoạch kinh doanh và quản lý hoạt động cửa hàng để đạt được các mục tiêu doanh số bán hàng.

Khoa cũng đã tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và rủi ro khi làm việc tại HSBC và Deloitte trong các vai trò thực tập từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021 tại Hồ Chí Minh, Việt Nam. Anh từng làm việc với BIDV như là một thực tập sinh trong vai trò Quản lý Khách hàng từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 8 năm 2019.

Ngoài ra, Khoa đã có kinh nghiệm làm việc tại Texas Christian University tại Hoa Kỳ trong các vai trò như Vice President of Finance for International Student Association, Frog Camp Work Crew, Frog First Leader, và theCrew Leader trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 5 năm 2019. Tại đây, anh đã phát triển các kỹ năng lãnh đạo, quản lý dự án và làm việc nhóm.

Tổng cộng, với kinh nghiệm và kỹ năng đa dạng, Khoa Nguyen là một chuyên gia đáng tin cậy trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý, và anh đang góp phần quan trọng vào sự thành công của UNIQLO tại Việt Nam.